ZEYTİNİN KUZEY ANADOLU SERÜVENİ VE TOY KONAĞI® ZEYTİNLİĞİ

 


Zeytin (Olea europaea L.) ve zeytinyağının 3.000 yılı aşkın serüveni (arkeolojik çalışmalar, zeytin yetiştiriciliğinin M.Ö. 4000’li yıllara kadar dayandığını göstermektedir) ilk çıktığı sanılan Yukarı Mezopotamya ve Güney Ön Asya’dan Akdeniz ve Ege çanağı boyunca yayılarak devam etmiş, sonrasında Ege adaları, Yunanistan, İtalya ve İspanya’ya kadar uzanmıştır. Bir ölçüde Akdeniz iklim kuşağının sembolü olan ve çok uzun ömürlü olması nedeniyle “Hayat Ağacı” da denilen zeytin ve onun sihirli meyvesinin sıkımından elde edilen “Altın Sıvı” zeytinyağı antik çağlardan bu yana Akdeniz uygarlığının, ayrılmaz bir parçası ve sembolü olmuş, kültür ve ticari yaşamın tamamlayıcısı olmuştur. Binlerce yıldır zeytin, Anadolu topraklarında, Ege, Akdeniz ve Marmara başta olmak üzere geniş bir coğrafyada ticari bir meta olarak işlenmiş, alınıp satılmıştır.


Her bölgenin kendine has iklimi ve doğal bitki örtüsü çok çeşitli zeytin türünün ortaya çıkmasına neden olmakta ve zeytinyağı aromaları da bu yönde farklılıklar göstermektedir. Akdeniz ve Ege ikliminin kuzeye doğru nispeten daha serin bir atmosfere sahip olması zeytinin ve zeytinyağının nefasetine olumlu yönde katkılar sağlamış olduğu yadsınamaz bir gerçeklik olarak kabul edilmektedir.


“TOY KONAĞI®” zeytinliğimiz de Ege’nin en kuzeyinde Çanakkale’nin 50 km güney batısında yarım adanın Ege denizi ile ilk kucaklaştığı bölgenin batısında yer alan Geyikli beldesinin Kemallı köyü sınırları içindedir. Bu doğal ortamda zeytinler kendine özgü endemik bitki örtüsü içinde yaban hayvanlarıyla birlikte kuzey egeden ve Çanakkale boğazından kopup gelen bitmek tükenmek bilmeyen rüzgarlarla birlikte yüz yıllardır kardeşçe yaşam sürmekteler.

Search